DEVELOPER

ICT ISTROCONTI je moderná, medzinárodne orientovaná a inovatívna investičná spoločnosť s dlhodobou tradíciou v realitnom developmente. Prioritou stále ostávajú rezidenčné projekty, o ktoré sa stará od prvého položenia tehly až po správu objektov po kolaudácii. Desiatky úspešných projektov z tejto oblasti dopĺňa komerčnými a polyfunkčnými budovami.

SPOZNAJTE VYŠŠIU ÚROVEŇ
REALITNÉHO DEVELOPMENTU.

Vzhľadom na široké spektrum investičných projektov ICT ISTROCONTI taktiež vytvorilo vlastné portfólio služieb v oblasti realít, ktoré spoločne s tímom profesionálov pomáhajú realizovať náročné požiadavky klientov.


KONTAKT