BLOK C

PRÍZEMIE
4C, 3C, 2C
TYPY
BYTOV
0 /5
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
PRVÉ POSCHODIE
4C, 3C, 2C
TYPY
BYTOV
0 /8
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
DRUHÉ POSCHODIE
4C, 3C, 2C
TYPY
BYTOV
0 /7
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
TRETIE POSCHODIE
4C, 3C, 2C
TYPY
BYTOV
0 /7
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
ŠTVRTÉ POSCHODIE
4C, 3C, 2C
TYPY
BYTOV
0 /6
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY