BLOK A

PRVÉ POSCHODIE
4A, 3A, 2A
TYPY
BYTOV
0 /8
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
DRUHÉ POSCHODIE
4A, 3A, 2A
TYPY
BYTOV
0 /7
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
TRETIE POSCHODIE
4A, 3A, 2A
TYPY
BYTOV
0 /7
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY
ŠTVRTÉ POSCHODIE
4A, 3A, 2A
TYPY
BYTOV
0 /6
VOĽNÝCH
BYTOV
ZOBRAZ
VŠETKY
BYTY